Flag

An official website of the United States government

Til lærere og forældre
28 MINUTE READ
May 9, 2022

Kære undervisere,

Velkommen til “USA i skolen” – en slags virtuel ambassade i klasseværelset.

Hjemmesiden du er på nu, er lavet af USA’s ambassade i Danmark. Ideen med siden er at samle viden og information om USA på ét overskueligt og tilgængeligt sted til glæde for undervisere og elever i det danske uddannelsessystem.

Sidens indhold er lavet af ambassadens Presse- og Kulturafdeling (Public Affairs) på baggrund af materiale lavet af USA’s Udenrigsministerium.
Det er vores håb, at undervisere og elever på alle folkeskolens niveauer samt inden for de gymnasiale uddannelser vil bruge siden i forbindelse med undervisningen, samt at de vil finde den interessant og lærerig.

Sidens formål er ikke at overbevise nogen om, hvad de skal synes om USA eller at fortælle regeringens historie. Formålet er derimod at være et stort vidensdepot med faktuelle oplysninger om amerikansk historie, politik, geografi og kultur samt oplæg til diskussion og debat. Vi håber, at vi er i stand til at formidle USA’s korte men meget begivenhedsrige historie og på den måde medvirke til en større interkulturel forståelse. Vi håber også, at vi kan kommunikere amerikansk kultur – i dens fulde bredde – og øge kendskabet til den enorme forskellighed, USA indeholder. Det er også vores ønske at udbrede kendskab til amerikansk politik, især hvordan det amerikanske politiske system fungerer.

Vi vil også gerne formidle, hvad ambassaden egentligt laver. Ambassader og diplomati er omgærdet af megen mystik og mange fordomme. Dem vil vi gerne imødegå med dette site.

Vi vil informere om ambassadens forskellige afdelinger og fortælle om, hvad de laver. Vi vil også gerne opfordre til at elever, især i gymnasiet, benytter sig af muligheden for, i forbindelse med opgaveskrivning at komme ind på ambassaden og interviewe en amerikansk diplomat om et givent politisk emne.

Det er ligeledes vores håb, at undervisere og elever biddrager til siderne. Vi modtager meget gerne forslag til, hvilke emner, der skal behandles på siderne samt kommentarer til de sider, der allerede er her. Sidst men bestemt ikke mindst opfordrer vi lærere til at sende undervisningsforløb, forslag til videre læsning osv. Vi byder diskussioner velkommne og vil meget gerne drøfte forskellige emner, enten i forbindelse med besøg på ambassaden eller via virtuelle netbaserede møder med skoleklasser rundt om i landet.

Siderne her bliver aldrig færdige. Der vil hele tiden ske udvidelser af indholdet og udbygning af selve sitet. Blandt andet derfor modtager vi meget gerne forslag til indholdet fra sitets brugere. Det er jer, der skal bruge sitet, så hvis I mener, der er noget, der mangler, skal I bare sige til. 

Det er planen, at meste materiale både skal findes på dansk og engelsk. Det er op til læreren, hvilket sprog, der skal anvendes i undervisningen. De engelske tekster kan både bruges til regulær undervisning i historie og samfundsfag og engelsk og som oversættelsesopgaver i engelsk. Selvom man ikke kan kræve, at eleverne går til eksamen i fremmedsprogede tekster er det vores holdning, at man aldrig kan blive for god til engelsk. Da undervisningen på universiteter i stadig højere grad er på engelsk – og på et sprogligt meget højt niveau – opfordrer vi til at elever i videst mulig udstrækning opfordres til at benytte de engelske tekster, især i de ældste klassetrin og i gymnasiet.

På de følgende sider har vi kort beskrevet hvordan de forskellige dele af sitet er bygget op. 

God fornøjelse med at lære Amerika, dets folk, kultur, politik og historie at kende!

0. -3. klasse

Hvad kan man fortælle om USA i børnenes første skoleår?

Der er en række ting, man kan fortælle om USA, og der er en række aktiviteter, man kan lave som både er sjove og bidrager med viden om USA. Inde på siderne kan du se alle de forskellige ting vi tilbyder eller arbejder på at tilbyde.

  • Billeder med scener fra USA med tilhørende billedtekst på engelsk til elever i første til tredje klasse.
  • Maleark med berømte amerikanere eller vigtige amerikanske begivenheder eller steder.
  • Sjove fakta om USA, både fra USA’s historie og geografi.
  • Elevernes egne billeder og historier fra USA

På alle siderne er det den amerikanske diplomat-bamse Teddy, der står for at formidle indholdet.

Ud over materiale på vores hjemmeside, vil vi i vidt omfang linke til hjemmesider, der beskæftiger sig med USA på den ene eller den anden måde. Det kan enten være hjemmesider der formidler noget interessant viden om USA eller hjemmesider der repræsenterer bestemte dele af amerikansk samfund.

I forbindelse med folkeskolereformen er vi meget interesserede i at høre om ønsker i forbindelse med engelskundervisning til første og anden klasse.

Hvis I i øvrigt har forslag til sidernes indhold og niveau er I også mere end velkomne til at skrive til ambassaden.

 

USA Danmark
Befolkningstal 325.000.000 5.750.000
Størrelse 9.629.091 km² 43.094 km² (uden Grønland og Færøerne)
Officielt sprog Intet Dansk
 Valuta Dollars Kroner
Hovedstad Washington, D.C. København
Største by New York City

(8.550.000 indbyggere)

København

(1.300.000 indbyggere)

Højeste punkt  6.198 meter

(Denali, Mt. McKinley)

 171 meter

(Møllehøj)

Kystlinje 19.930 kilometer 8.750 kilometer

 

4. – 6. klasse

Bliv klog på USA og bedre til engelsk

Når eleverne kommer i 4. klasse har de allerede kendskab til en del engelsk, og mange har allerede viden og ideer om USA. Meget af den viden er baseret på computerspil, film og TV. Vi vil gerne supplere den viden med med oplysninger om USA, der normalt ikke kommer frem på film.

På siderne for elever i 4. – 6. klasse vil eleverne kunne finde små oversættelsesopgaver, der handler om USA. Der vil også være billeder og maleark med motiver fra USA. Generelt vil siderne indeholde mange af de samme emner som sektionen for elever i 0. – 3. klasse indeholder, dog i en lidt mere dybdegående variant. De fleste tekster findes på engelsk og på dansk. For de meget ambitiøse elever vil der være mulighed for at linke videre til originaltekster eller sværere tekster på engelsk.

Det er tanken, at materialet skal kunne bruges i en række fag, som elementer i eksisterende undervisningsforløb eller hele undervisningsforløb i sig selv. Teksterne vil berøre en række fag som historie, geografi, billedkunst, musik og selvfølgelig engelsk, og de lægger op til at blive brugt tværfagligt.

Vi har i videst muligt omfang forsøgt at implementere “gamification” på sitet. Det betyder, at visse forløb har et spilelement indbygget. Eleverne skal f.eks. svare rigtigt på en del af et forløb, før de kan komme videre til næste del eller tage beslutninger baseret på noget de lige har set eller læst, som så påvirker opgavens forløb.

Ligesom på sitets andre niveauer opfordres eleverne til at indsende små historier fra deres oplevelser i USA. Det kan f.eks. være, hvis en elev har været på ferie i USA eller måske boet en årrække i USA.

Ud over materialet på vores hjemmeside, vil vi over tid linke til en lang række hjemmesider, der beskæftiger sig med USA på den ene eller den anden måde. Det kan enten være hjemmesider der formidler noget interessant viden om USA eller hjemmesider, der repræsenterer bestemte dele af det amerikanske samfund.

7. – 10. klasse

USA er andet og mere end Hollywood

I folkeskolens sidste klassetrin skulle eleverne gerne kunne kommunikere på engelsk. Vores tekster er selvfølgelig stadig i vidt omfang tilgængelige på dansk. Samtidig forventes det, at eleverne på dette tidspunkt har en vis viden om samfundet og verden omkring dem, samt en evne til selvstændig kritisk sans og stillingtagen. Det er vores mål, at denne selvstændige stillingtagen baseres på et så stærkt, velfunderet og faktuelt grundlag som muligt.

Via tekster, videoer og links til andre hjemmesider har eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med mange afgørende begivenheder og emner i USA’s historie. Alle teksterne er forsynet med spørgsmål og oplæg til videre diskussion. Spørgsmålene er både tekstnære spørgsmål, som kontrollerer om eleven har læst og forstået en given tekst, men vi har gjort meget ud af at lave oplæg til diskussion, som forhåbentligt provokerer lidt og danner grundlag for diskussioner om, hvordan verden omkring os ser ud og hvordan eleverne mener, den bør se ud. Oplæggene rækker tit langt udover den enkelte tekst, men er altid med udgangspunkt i teksten, filmen eller billederne.

Vi har i videst muligt omfang forsøgt at implementere “gamification” på sitet. Det betyder at visse forløb har et spilelement indbygget. Eleverne skal f.eks. svare rigtigt på en del af et forløb før de kan komme videre til næste del eller tage beslutninger baseret på noget de lige har set eller læst, som så påvirker opgavens forløb.

Ligesom på sitets andre niveauer opfordres eleverne til at indsende små historier fra deres oplevelser i USA. Det kan f.eks. være hvis en elev har været på ferie i USA eller måske boet en årrække i USA.

Ud over materiale på vores hjemmeside, vil vi over tid linke til en lang række hjemmesider, der beskæftiger sig med USA på den ene eller den anden måde. Det kan enten være hjemmesider, der formidler noget interessant viden om USA eller hjemmesider, der repræsenterer bestemte dele af det amerikanske samfund.

United States Institute of Peace

Forsiden på Peacebuilding Toolkit for folkeskoleelever. Photo: USIPUnited States Institute of Peace (USIP) er et fredsforskningsinstitut skabt ved lov af USAs Kongres i 1984. Siden da har instituttet forsket i hvad der skaber konflikter og ikke mindst hvad der løser og forhindrer konflikter. Én af USIPs opgaver er at formidle deres resultater til den brede befolkning. Det gør de blandt andet ved at lave undervisningsmateriale til folkeskole- og gymnasiebrug. Hidtil har det materiale kun været tilgængeligt for amerikanske studerende og elever.

Nu har USIP imidlertid lavet en hjemmeside med undervisningsmateriale, lektionsplaner og generel information om hvad USIP laver rundt om i verden. Emnemæssigt passer materialet til både engelsk, historie og samfundsfag men er særligt velegnet til tværfaglige eller emnespecifikke forløb.

Materialet dækker emner som ”hvad er en konflikt”, ”hvordan kan voldelige konflikter undgås”, ”hvad er en fredsskaber”.

USIP tilbyder en essaykonkurrence som dog kun er tilgængelig for amerikanske statsborgere. Vi vil dog klart opfordre til at man bruger oplægget eller dele af det til eventuelle stile eller opgaver i forbindelse med undervisningen.

Du kan se mere på www.buildingpeace.org eller ved at klikke på links i teksten.

Ungdomsuddannelser

Ud i den store verden med viden og holdninger

Materialet til elever på ungdomsuddannelser fortsætter i samme spor som materialet til de sidste år i folkeskolen. Det er vores mål at give eleverne mulighed for at danne deres holdninger om USA på et så vidensbaseret og faktuelt grundlag som muligt. I denne del af sitet gennemgås USA’s historie, politik og kultur ret grundigt, og der er en lang række links til videre læsning.

Via tekster, videoer og links til andre hjemmesider har eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med stort set alle begivenheder og emner i USA’ historie. Alle teksterne er forsynet med spørgsmål og oplæg til videre diskussion.

Spørgsmålene er både tekstnære spørgsmål, som kontrollerer, om eleven har læst og forstået en given tekst, men vi har gjort meget ud af at lave oplæg til diskussion, som forhåbentligt provokerer lidt og danner grundlag for diskussioner om, hvordan verden omkring os ser ud og hvordan eleverne mener, den bør se ud. Oplæggene rækker tit langt udover den enkelte tekst men er altid med udgangspunkt i teksten, filmen eller billederne.

Vi har lavet spørgsmål, der tilgodeser elever på alle niveauer, lige fra helt basal tekstforståelse til de allermest ambitiøse elever, der gerne diskuterer store emner på et højt abstraktionsplan. Nogle spørgsmål og oplæg til diskussion kan bruges som oplæg til skriftlige opgaver i samfundsfag eller engelsk.

Ligesom på sitets andre niveauer opfordres eleverne til at indsende små historier fra deres oplevelser i USA. Det, vi især gerne vil høre om blandt elever på gymnasiale uddannelser, er indlæg om studieophold i USA. Hvis I som undervisere kender til elever, der har været et år i USA, må I meget gerne opfordre dem til at skrive et indlæg om deres ophold.

Ud over materiale på vores hjemmeside, vil vi over tid linke til en lang række hjemmesider, der beskæftiger sig med USA på den ene eller den anden måde. Det kan enten være hjemmesider, der formidler noget interessant viden om USA eller hjemmesider, der repræsenterer bestemte dele af det amerikanske samfund.

English Teaching Forum

Amerikanske ambassader og konsulater har engelskundervisningsprogrammer mange steder i verden. For eksempel har ambassaden i København ofte sådanne programmer i Grønland.

Som led i State Departments engelskprogrammer udgiver State Department magasinet English Teaching Forum (ETF) fire gange om året. ETF henvender sig specifikt til lærere, der underviser i engelsk som fremmed- eller andetsprog. Bladet indeholder artikler om amerikansk kultur, historie og samfund, letionsplaner, ideer til engelskundervisningen, spil og lege og artikler om udviklingen inden for engelskundervisning.

Magasinet kan bruges i forbindelse med engelskundervisning på mange niveauer, og fordi mange af foreslagene er udtænkt til at skulle kunne gennemføres i udviklingslande, er der tit tale om nærmest omkostningsfrie ideer, som eleverne selv kan være med til at føre ud i livet.

ETF her på sitet

Via boksen til højre kan du komme direkte til ETF’s hovedside, hvor du kan downloade alle magasinerne gratis som PDF. Vi har også placeret links til ETF-artikler og lektionsplaner rundt omkring på sitet. Materialet fra ETF kan bruges for sig selv eller som supplement til det materiale, der findes her på sitet eller til materiale skolen allerede har til rådighed.

God fornøjelse med ETF!

American English Teaching Website

Amerikanske ambassader og konsulater har engelskundervisningsprogrammer mange steder i verden. For eksempel har ambassaden i København ofte sådanne programmer i Grønland.

Som led i State Departments engelskprogrammer har State Department lanceret hjemmesiden AmericanEnglish.state.gov. Den henvender sig udelukkende til lærere, der underviser i engelsk som fremmedsprog og de elever, der er igang med at lære det.

Hjemmesiden har en lang række resourcer til undervisningen, som frit og gratis kan downloades og anvendes. Den indeholder materiale til alle aldersgrupper.

Via boksen til højre kan du komme direkte til AE’s hovedside. Vi har også placeret links til AE-artikler og andre resourcer rundt omkring på sitet. Materialet fra AE kan bruges for sig selv eller som supplement til det materiale, der findes her på sitet eller til materiale skolen allerede har til rådighed.

God fornøjelse!

Teddy og EMU ser ambassaden

Vi har lavet en film om ambassaden. Teddy og EMU går rundt på ambassaden.

De kommer derind og besøger konsulatet, handelsafdelingen, presse- og kulturafdelingen og til sidst ambassadørens kontor. Dem lærer du mere om.

Du skal lytte godt efter, når Teddy taler. Han er jo fra USA og har kun lige lært dansk.

Se med!

This is the first of four short films where the U.S. Embassy Denmark mascot Teddy shows his Danish friend EMU the inside of the embassy. During the four films the visit both known and not so known sections of the embassy. This film is directed at Danish schoolkids aged 9-12 and can be used as a teaching tool in English or as an educational past time.

In this film Teddy and EMU enter the embassy, EMU gets a visitor's badge from a US Marine at Post 1. They then visit the Consular Section, the Commercial Section, the Public Affairs Section and last but not least the Executive Office where EMU gets to meet the Deputy Chief of Mission and the U.S. Ambassador to Denmark, Laurie S. Fulton.