Secretary Pompeo’s Human Rights Day Statement.

In English

Hello, Secretary of State Mike Pompeo here. 71 years ago today, the United Nations adopted the Universal Declaration of Human Rights. That document identified common rights and freedoms to which all peopleare entitled.  Today we mark that landmark achievement with International Human Rights Day. America’s founders knew that unalienable rights ‒ human rights ‒ apply to all people, everywhere. 

So did President Abraham Lincoln, whose understanding of the Declaration of Independence fueled his commitment to liberty for all of us.
Eleanor Roosevelt continued this great American legacy as the chair of the committee that drafted the Universal Declaration of Human Rights. Americans should be proud of how our country led the charge to ensure freedom of religion or belief…the freedoms of expression, association, and peaceful assembly…freedom for all people from torture and inhumane treatment and other fundamental
freedoms as well. To continue America’s proud legacy as champion of human rights, this year I launched a Commission on Unalienable Rights. The task of that Commission is to examine the American tradition of unalienable rights, explore what such rights mean for us today, and consider the major threats to them all around the world. The United States is proud to be the world’s leading advocate for human rights. So, today, on International Human Rights Day, we call on all nations to make the same bold commitment to their defense.

In Danish:

Hej. Udenrigsminister Mike Pompeo her. For 71 år siden i dag, vedtog FN den Universelle Menneskerettighedserklæring. Dokumentet identificerede fælles rettigheder og friheder som alle har ret til. I dag fejrer vi den milepæl med den Internationale Menneskerettighedsdag. Amerikas grundlæggere vidste at uforanderlige rettigheder passer til alle folk, alle steder. Det vidste præsident Lincoln også, hvis forståelse af uafhængighedserklæringen tændte hans dedikation til frihed for os alle. Eleanor Roosevelt fortsatte denne store amerikanske arv som formand for den komite, der skrev udkastet til den universelle menneskerettighedsdeklaration. Amerikanere burde være stolte af, hvordan deres land ledte angrebet for at sikre religion, og tros friheden samt ytringsfriheden, foreningsfrihed og fredfuld forsamling. Frihed for alle mennesker fra tortur og inhuman behandling og andre fundamentale friheder. For at forsætte Amerikas stolte arv som forkæmpere for menneskerettigheder. I år, har jeg startet en kommission for uforanderlige menneskerettigheder. kommisssionens opgave er at undersøge den Amerikanske tradition for uforanderlige rettigheder, udforske hvad den slags rettigheder betyder for os i dag samt overveje de store trusler der er mod dem rundt omkring i verden. USA er stolt af at være verdens førende fortaler for menneskerettigheder.  Så i dag, på den internationale menneskerettigheds dag, beder vi alle nationer om at lave den samme modige dedikation til deres forsvar.