Flag

An official website of the United States government

PRESS RELEASE: Processing Eligible Afghans in Denmark for Potential Entry into the United States
9 MINUTE READ
June 2, 2022

PRESS RELEASE
U.S. Embassy Copenhagen
June 2, 2022
Processing Eligible Afghans in Denmark for Potential Entry into the United States

A team of U.S. government officials has arrived in Copenhagen to process Afghans in Denmark who may be eligible for entry into the United States.  The U.S. government processing team will be focused primarily on Afghans in Denmark who have a nexus or tie to the United States, such as those who worked for or on behalf of the United States in Afghanistan.  Those Afghans deemed eligible will depart Denmark for entry into the United States.  

Incoming U.S. government teams will focus initially on assessing eligibility for entry into the United States for those Afghans who departed Afghanistan from August 14 to August 31, 2021, or are in the following cohorts: 

  • Eligible family members of U.S. citizens and Lawful Permanent Residents, 
  • Locally Employed Staff and their eligible family members,
  • Special Immigrant Visa (SIV) applicants and their eligible family members.

The U.S. Embassy has already contacted those Afghans in Denmark who may be eligible for entry into the United States at this time.  We encourage other Afghans in Denmark to work with Danish immigration authorities on next steps if they fear persecution should they return to Afghanistan.

This is not the only opportunity for Afghans in Denmark who may qualify for a Special Immigrant Visa (SIV) or for the U.S. Refugee Admissions Program (USRAP) to have their cases processed for potential entry into the United States.  The U.S. government will continue to review and process SIV applications and USRAP referrals as they are received.

The United States government reiterates its strong appreciation to Denmark, and other NATO Allies and partners, that offered protection and homes to Afghan travelers.

For Visa inquiries, please write CopenhagenNIV@state.gov.

For press inquiries, please write copenhagenpas@state.gov.

###

Kan offentliggøres straks
Pressemeddelelse
USA’s ambassade, København
den 2. juni 2022
Behandling af berettigede afghanere i Danmarks potentielle indrejse i USA

Et team af amerikanske embedsmænd er ankommet til København for at undersøge herboende afghaneres eventuelle muligheder for at indrejse i USA. Det amerikanske undersøgelsesteam vil primært fokusere på de afghanere i Danmark, som har en form for forbindelse til USA, for eksempel fordi de arbejdede for eller på vegne af USA i Afghanistan. De afghanere, som man vurderer, opfylder betingelserne vil kunne rejse ud af Danmark og ind i USA.

Undersøgelsesteamet vil i første omgang fokusere på, hvorvidt de afghanere, som forlod Afghanistan i perioden mellem den 14. og den 31. august, 2021, opfylder betingelserne for at indrejse i USA eller tilhører følgende andre grupper:

  • Familiemedlemmer til amerikanske statsborgere og lovligt fastboende, der opfylder betingelserne
  • Lokalt ansatte fra den amerikanske ambassade i Afghanistan og deres familiemedlemmer, såfremt de opfylder betingelserne
  • Ansøgere af Special Immigrant Visa (SIV) og deres familiemedlemmer, såfremt de opfylder betingelserne

Den amerikanske ambassade har allerede kontaktet de afghanere i Danmark, som kan være kvalificerede til indrejse i USA på nuværende tidspunkt. Vi opfordrer andre afghanere i Danmark til at samarbejde med de danske immigrationsmyndigheder om de næste skridt, de skal tage, hvis de frygter forfølgelse, såfremt de vender tilbage til Afghanistan.

Dette er ikke den eneste mulighed for afghanere i Danmark, der måtte kvalificere sig til et særligt immigrantvisum (SIV) eller til U.S. Refugee Admissions Program (USRAP) for at få deres sager behandlet med henblik på potentiel indrejse i USA. Den amerikanske regering vil fortsætte med at gennemgå og behandle SIV-ansøgninger og USRAP-henvisninger, efterhånden som de modtages.

Den amerikanske regering vil gerne gentage sin store påskønnelse af Danmark og de andre NATO-allierede og partnere, som har tilbudt beskyttelse og et hjem til afghanske rejsende.

Visumrelaterede spørgsmål sendes til CopenhagenNIV@state.gov.

Presserelaterede spørgsmål sendes til copenhagenPAS@state.gov.