Ungdomsuddannelser

Ud i den store verden med viden og holdninger

Materialet til elever på ungdomsuddannelser fortsætter i samme spor som materialet til de sidste år i folkeskolen. Det er vores mål at give eleverne mulighed for at danne deres holdninger om USA på et så vidensbaseret og faktuelt grundlag som muligt. I denne del af sitet gennemgås USA’s historie, politik og kultur ret grundigt, og der er en lang række links til videre læsning.

Via tekster, videoer og links til andre hjemmesider har eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med stort set alle begivenheder og emner i USA’ historie. Alle teksterne er forsynet med spørgsmål og oplæg til videre diskussion.

Spørgsmålene er både tekstnære spørgsmål, som kontrollerer, om eleven har læst og forstået en given tekst, men vi har gjort meget ud af at lave oplæg til diskussion, som forhåbentligt provokerer lidt og danner grundlag for diskussioner om, hvordan verden omkring os ser ud og hvordan eleverne mener, den bør se ud. Oplæggene rækker tit langt udover den enkelte tekst men er altid med udgangspunkt i teksten, filmen eller billederne.

Vi har lavet spørgsmål, der tilgodeser elever på alle niveauer, lige fra helt basal tekstforståelse til de allermest ambitiøse elever, der gerne diskuterer store emner på et højt abstraktionsplan. Nogle spørgsmål og oplæg til diskussion kan bruges som oplæg til skriftlige opgaver i samfundsfag eller engelsk.

Ligesom på sitets andre niveauer opfordres eleverne til at indsende små historier fra deres oplevelser i USA. Det, vi især gerne vil høre om blandt elever på gymnasiale uddannelser, er indlæg om studieophold i USA. Hvis I som undervisere kender til elever, der har været et år i USA, må I meget gerne opfordre dem til at skrive et indlæg om deres ophold.

Ud over materiale på vores hjemmeside, vil vi over tid linke til en lang række hjemmesider, der beskæftiger sig med USA på den ene eller den anden måde. Det kan enten være hjemmesider, der formidler noget interessant viden om USA eller hjemmesider, der repræsenterer bestemte dele af det amerikanske samfund.

Hvert år afholder NGO’en GlobalSchoolNet.org sammen med U.S. State Department konkurrencen Doors to Diplomacy, som er åben for elever i 8. klasse til og med 3.G fra hele verden. Eleverne konkurerer om at lave det bedste webbaserede produkt, som kan hjælpe med at forklare, hvorfor diplomati og internationalt samarbejde er vigtigt. I kan læse mere om Doors to Diplomacy på deres hjemmeside. Her kan I også tilmelde jer konkurrencen.

Konkurrencen er som skabt til tværfagligt arbejde. Her er muligheden for at kombinere engelsk, samfundsfag, historie og måske geografi eller valgfag som drama, billedkunst og musik til at lave helt unikke produkter og samtidig deltage i konkurrencen om meget fine præmier.

Som sagt løber Doors to Diplomacy konkurrencen af stablen hvert år, så hvis I ikke når det i år kan I altid prøve igen til næste år.

God fornøjelse og held og lykke!

Forsiden på Peacebuilding Toolkit for gymnsasieelever. Photo: USIP

United States Institute of Peace (USIP) er et fredsforskningsinstitut skabt ved lov af USAs Kongres i 1984. Siden da har instituttet forsket i hvad der skaber konflikter og ikke mindst hvad der løser og forhindrer konflikter. Én af USIPs opgaver er at formidle deres resultater til den brede befolkning. Det gør de blandt andet ved at lave undervisningsmateriale til folkeskole- og gymnasiebrug. Hidtil har det materiale kun været tilgængeligt for amerikanske studerende og elever.

Nu har USIP imidlertid lavet en hjemmeside med undervisningsmateriale, lektionsplaner, spørgsmål, quizzer, videor og generel information om hvad USIP laver rundt om i verden. Emnemæssigt passer materialet til både engelsk, historie og samfundsfag men er særligt velegnet til tværfaglige eller emnespecifikke forløb.

Materialet er også et meget godt udgangspunkt for SRP opgaver der handler om konflikter.

Materialet dækker emner som ”hvad er en konflikt”, ”hvordan kan voldelige konflikter undgås”, ”hvad er en fredsskaber”.

Sitet indeholder blandt andet en “Virtual Passport” funktion hvor du kan samle stempler i dit virtuelle USIP-pas. Du får stempler ved at gennemføre forskellige opgaver og forløb og svare på spørgsmål.

USIP tilbyder en essaykonkurrence som dog kun er tilgængelig for amerikanske statsborgere. Vi vil dog klart opfordre til at man bruger oplægget til eventuelle stile eller opgaver i forbindelse med undervisningen.

Du kan se mere på www.buildingpeace.org eller ved at klikke på links i teksten.

Ca 1000 elever fra forskellige gymnasiale uddannelser og folkeskolens øverste trin lægger hvert år vejen forbi ambassaden forat blive klogere på USA’s udenrigspolitik, det dansk-amerikanske forhold og USA i almindelighed.

Er du engelsk-, historie-, eller samfundsfagslærer er du meget velkommen til at skrive til copenhagenirc@state.gov og høre om mulighederne for at besøge ambassaden.

Som udgangspunkt er der tale om besøg af én times varighed, hvor ca. 25 minutter går med et oplæg fra en amerikansk diplomat om hvad en ambassade er eller om et emne valgt af de besøgende elever, efterfulgt af spørgsmål fra eleverne. I forbindelse med et besøg opfordrer vi eleverne til at stille spørgsmål på forhånd via Facebook eller Twitter ved at bruge hashtagget #usembDK. Nærmere oplysninger følger i forbindelse med aftale om besøg.

Besøgene finder typisk sted om eftermiddagen. Det er desværre ikke muligt at give en decideret rundtur på ambassaden.