7. – 10. klasse

USA er andet og mere end Hollywood

I folkeskolens sidste klassetrin skulle eleverne gerne kunne kommunikere på engelsk. Vores tekster er selvfølgelig stadig i vidt omfang tilgængelige på dansk. Samtidig forventes det, at eleverne på dette tidspunkt har en vis viden om samfundet og verden omkring dem, samt en evne til selvstændig kritisk sans og stillingtagen. Det er vores mål, at denne selvstændige stillingtagen baseres på et så stærkt, velfunderet og faktuelt grundlag som muligt.

Via tekster, videoer og links til andre hjemmesider har eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med mange afgørende begivenheder og emner i USA’s historie. Alle teksterne er forsynet med spørgsmål og oplæg til videre diskussion. Spørgsmålene er både tekstnære spørgsmål, som kontrollerer om eleven har læst og forstået en given tekst, men vi har gjort meget ud af at lave oplæg til diskussion, som forhåbentligt provokerer lidt og danner grundlag for diskussioner om, hvordan verden omkring os ser ud og hvordan eleverne mener, den bør se ud. Oplæggene rækker tit langt udover den enkelte tekst, men er altid med udgangspunkt i teksten, filmen eller billederne.

Vi har i videst muligt omfang forsøgt at implementere “gamification” på sitet. Det betyder at visse forløb har et spilelement indbygget. Eleverne skal f.eks. svare rigtigt på en del af et forløb før de kan komme videre til næste del eller tage beslutninger baseret på noget de lige har set eller læst, som så påvirker opgavens forløb.

Ligesom på sitets andre niveauer opfordres eleverne til at indsende små historier fra deres oplevelser i USA. Det kan f.eks. være hvis en elev har været på ferie i USA eller måske boet en årrække i USA.

Ud over materiale på vores hjemmeside, vil vi over tid linke til en lang række hjemmesider, der beskæftiger sig med USA på den ene eller den anden måde. Det kan enten være hjemmesider, der formidler noget interessant viden om USA eller hjemmesider, der repræsenterer bestemte dele af det amerikanske samfund.

Forsiden på Peacebuilding Toolkit for folkeskoleelever. Photo: USIP

United States Institute of Peace (USIP) er et fredsforskningsinstitut skabt ved lov af USAs Kongres i 1984. Siden da har instituttet forsket i hvad der skaber konflikter og ikke mindst hvad der løser og forhindrer konflikter. Én af USIPs opgaver er at formidle deres resultater til den brede befolkning. Det gør de blandt andet ved at lave undervisningsmateriale til folkeskole- og gymnasiebrug. Hidtil har det materiale kun været tilgængeligt for amerikanske studerende og elever.

Nu har USIP imidlertid lavet en hjemmeside med undervisningsmateriale, lektionsplaner og generel information om hvad USIP laver rundt om i verden. Emnemæssigt passer materialet til både engelsk, historie og samfundsfag men er særligt velegnet til tværfaglige eller emnespecifikke forløb.

Materialet dækker emner som ”hvad er en konflikt”, ”hvordan kan voldelige konflikter undgås”, ”hvad er en fredsskaber”.

USIP tilbyder en essaykonkurrence som dog kun er tilgængelig for amerikanske statsborgere. Vi vil dog klart opfordre til at man bruger oplægget eller dele af det til eventuelle stile eller opgaver i forbindelse med undervisningen.

Du kan se mere på www.buildingpeace.org eller ved at klikke på links i teksten.