Til lærere og forældre

Kære undervisere,

Velkommen til “USA i skolen” – en slags virtuel ambassade i klasseværelset.

Hjemmesiden du er på nu, er lavet af USA’s ambassade i Danmark. Ideen med siden er at samle viden og information om USA på ét overskueligt og tilgængeligt sted til glæde for undervisere og elever i det danske uddannelsessystem.

Sidens indhold er lavet af ambassadens Presse- og Kulturafdeling (Public Affairs) på baggrund af materiale lavet af USA’s Udenrigsministerium.
Det er vores håb, at undervisere og elever på alle folkeskolens niveauer samt inden for de gymnasiale uddannelser vil bruge siden i forbindelse med undervisningen, samt at de vil finde den interessant og lærerig.

Sidens formål er ikke at overbevise nogen om, hvad de skal synes om USA eller at fortælle regeringens historie. Formålet er derimod at være et stort vidensdepot med faktuelle oplysninger om amerikansk historie, politik, geografi og kultur samt oplæg til diskussion og debat. Vi håber, at vi er i stand til at formidle USA’s korte men meget begivenhedsrige historie og på den måde medvirke til en større interkulturel forståelse. Vi håber også, at vi kan kommunikere amerikansk kultur – i dens fulde bredde – og øge kendskabet til den enorme forskellighed, USA indeholder. Det er også vores ønske at udbrede kendskab til amerikansk politik, især hvordan det amerikanske politiske system fungerer.

Vi vil også gerne formidle, hvad ambassaden egentligt laver. Ambassader og diplomati er omgærdet af megen mystik og mange fordomme. Dem vil vi gerne imødegå med dette site.

Vi vil informere om ambassadens forskellige afdelinger og fortælle om, hvad de laver. Vi vil også gerne opfordre til at elever, især i gymnasiet, benytter sig af muligheden for, i forbindelse med opgaveskrivning at komme ind på ambassaden og interviewe en amerikansk diplomat om et givent politisk emne.

Det er ligeledes vores håb, at undervisere og elever biddrager til siderne. Vi modtager meget gerne forslag til, hvilke emner, der skal behandles på siderne samt kommentarer til de sider, der allerede er her. Sidst men bestemt ikke mindst opfordrer vi lærere til at sende undervisningsforløb, forslag til videre læsning osv. Vi byder diskussioner velkommne og vil meget gerne drøfte forskellige emner, enten i forbindelse med besøg på ambassaden eller via virtuelle netbaserede møder med skoleklasser rundt om i landet.

Siderne her bliver aldrig færdige. Der vil hele tiden ske udvidelser af indholdet og udbygning af selve sitet. Blandt andet derfor modtager vi meget gerne forslag til indholdet fra sitets brugere. Det er jer, der skal bruge sitet, så hvis I mener, der er noget, der mangler, skal I bare sige til. 

Det er planen, at meste materiale både skal findes på dansk og engelsk. Det er op til læreren, hvilket sprog, der skal anvendes i undervisningen. De engelske tekster kan både bruges til regulær undervisning i historie og samfundsfag og engelsk og som oversættelsesopgaver i engelsk. Selvom man ikke kan kræve, at eleverne går til eksamen i fremmedsprogede tekster er det vores holdning, at man aldrig kan blive for god til engelsk. Da undervisningen på universiteter i stadig højere grad er på engelsk – og på et sprogligt meget højt niveau – opfordrer vi til at elever i videst mulig udstrækning opfordres til at benytte de engelske tekster, især i de ældste klassetrin og i gymnasiet.

På de følgende sider har vi kort beskrevet hvordan de forskellige dele af sitet er bygget op. 

God fornøjelse med at lære Amerika, dets folk, kultur, politik og historie at kende!