Tværfagligt

Lidt på tværs

Nogle gange er det vigtigt at være lidt på tværs.

Derfor har vi valgt at lave en sektion her på sitet med indhold, vi mener er særligt egnet til tværfagligt arbejde. Meget af materialet vil også kunne bruges i eksempelvis engelsk eller samfundsfag alene.

Sektionen dækker både 7. – 10. klasse og Ungdomsuddannelser. Materialet vil ofte kunne stå alene i forbindelse med undervisning i folkeskolen. I forbindelse med undervisning på ungdomsuddannelser vil materialet være godt til at danne sig et overblik. Hvis du vil gå mere i dybden, er der links til videre læsning.

Overordnede temaer for dettte forløb: Opdragelse, indoktrinering, frygt, magt, at påvirke helt unge børn til én bestemt virkelighed, drømmen om et bedre liv, utopi, løgn, vold.

Dette undervisningsforløb er baseret på videomateriale, med personer der har været en del af ISIS, men som af forskellige årsager har valgt at gøre op med deres fortid.

Meningen med dette forløb er, at undervisere sammen med deres klasse, kan se disse videoer og få startet en diskussion omkring hvad ISIS er, og hvilke metoder de bruger for at nå deres mål.

Vi har lavet nogle spørgsmål baseret på hver video, samt afsluttet forløbet med flere generelle spørgsmål der kan diskuteres i forbindelse ISIS.

Der er også et opsummeringsafsnit med konklusioner, der kan bruges i fællesdiskussioner .

Videoerne er lavet af http://www.icsve.org/ og du kan finde yderligere information på deres hjemmeside, eller på https://www.therealjihad.org/about/.

Video 1:  15-årige Ibn Ahmed er afhopper fra Syrien, og fortæller om ISIS.

Denne video viser 15-årige Ibn Ahmed der er afhopper fra Syrien, og som fortæller om sit liv med ISIS. Der bliver i videoen beskrevet torturmetoder samt drab af ”vantro”.

Vigtige pointer fra videoen:

 • Børn ved ikke, at det er selvmord de træner til.
 • Telefoner og nettet hjalp ham til, at indse at det var forkert. Globalisering og information brød hans egen ”virkeligheds boble”.
 • ISIS er ikke religion. De er selv de vantro. De underviser kun i selvmord, og ikke Islams budskaber.

Spørgsmål:

 • Hvorfor tror du, at børn og unge kan blive indoktrineret?
 • Hvorfor tror du, at ISIS rekrutterer børn i så ung en alder?
 • Er ISIS og Islam det samme?

Video 2:

Denne video viser et interview med ISIS afhopperen Ibn Ahmed. Han fortæller om behandlingen af fanger og kvinder i organisationen. Han beskriver hvordan kvinder blev hold fanget som sexslaver under kummerlige forhold og hvordan han med trusler blev tvunget til at være vidne til alle disse hændelser. Trusler der i dag stadig hænger over hovedet på ham, og giver ham mareridt.

Vigtige pointer fra videoen:

 • Hans forløb:
  Først kom han igennem et religiøst forløb, der lignede et ”normalt” religiøst forløb. Derefter blev han erklæret analfabet (sat i en ”kasse”), og indsat som vagt ved ”Hisbahen”.
 • Mænd blev straffet foran alle for at bryde ISIS regler. De skabte et billede af magt, via frygt og vold.
 • De kvinder og mænd der blev straffet og holdt fanget var også religiøse og muslimer, men fulgte ikke ISIS’ ”udgave”.
 • ISIS holder folk låst fast med trusler om vold.

Spørgsmål:

 • Hvorfor bruger ISIS ideen om religion (Islam) til at rekruttere, men også som retfærdiggørelse for deres handlinger?
 • Hvorfor tror du at det er vigtigt for ISIS at holde hemmeligt at de kvinder bliver holdt fanget sexslaver, og at en af dem døde?

Video: 3:

Denne video indeholder en advarsel fra Laura fra Belgien. Hun lod sig hverve til ISIS under falske forudsætninger, i periode af hendes liv hvor hun var følelsesmæssigt ustabil og påvirkelig. Hun brugte Facebook til at kommunikere med andre religiøse, og blev rekrutteret af et medlem af ISIS baseret på hendes social media aktivitet.

Vigtige pointer fra Laura:

 • For ISIS er kvinder kun sat i verdenen for at lave flere børn. De har ingen rettigheder ellers.
 • Hun blev vist hvad hun drømte om, og lod sig påvirke så meget, at et had opstod inde i hende. Et had mod samfundet, og også hendes forældre.
 • Det er ikke religion, men magt det handler om.

Spørgsmål:

 • Nettet og ekstremisme – er de sociale medier et magtfuldt redskab?
 • Hvad er fordelen ved at rekruttere folk på baggrund af had, og andre stærke følelser?

Video 4:

I denne video vises der hvordan ISIS indfanger kvinder og sælger dem som slaver internt. Kvindernes forældre bliver slået ihjel, og derefter ligger deres skæbne i ISIS hænder.

Vigtige pointer:

 • Slaveri har intet med Islam at gøre, derfor er disse geringer klare brud med religion, og ikke accepteret bredt mellem verdens muslimer.

Spørgsmål:

 • Hvorfor tror du at det vigtigt for ISIS at udstille kvinder på denne måde?
 • Hvilken kultur og verdenssyn udstiller ISIS med deres gerninger?

Video 5: 

I denne video interviewes en ISIS afhopper der meldte sig ind i Den Frie Syriske Hær. Han forklarer hvordan psykisk pres baseret på voldsomme oplevelser samt uretfærdig i ISIS, fik ham til at vælge en ny vej.

Vigtige pointer:

 • Mennesker er ikke vandt til at se den død og ødelæggelse som ISIS dyrker. Det ødelægger dem, og man skal nå ud i tide, før at det er for sent.
 • ISIS er lig med uretfærdighed

Spørgsmål:

 • Når man befinder sig i hårdt ramte områder, findes der så gode alternativer til ISIS?
 • Kan man dyrke Islam, uden at dyrke ISIS?

Opsummeringer:

ISIS forsøger at rekruttere ”let påvirkelige” som Laura der følelsesmæssigt ude af balance pga. et brudt forhold, samt påvirke små børn der ingen anden virkelighed kender.

Den stærke, men også simple fortælling om ”os mod dem” er et værktøj ISIS benytter. Det fjerner nuancer, og kan være med til skabe et verdensbillede hvor det er kulturer, lande og befolkninger der alle bliver fjender. Man kunne forstille sig at dette er vigtigt, eftersom at terror som regel bliver begået mod civilbefolkninger som, som regel ingen berøring har med ISIS ellers.

Lige sådan er fortælling om den ”rigtige” religion mod den ”forkerte” religion et stærkt værktøj. Her er det ikke bare islam mod kristendom, men også forskellige opfattelser af Islam internt.

Denne har også en sammenkobling med fortællingen om ”os mod dem”, da det kan retfærdiggøre voldtægter og drab af andre muslimer med den ”forkerte” tro. Det

Som der bliver forklaret i video 2, så var det først da afhopperen begyndte at se de fangede kvinder som ”lige” og mennesker der kunne være hans egene søskende at han fandt ud af det var forkert. Fortællingen om ”dem” og ”os” blev udvisket for ham, og dermed mistede ISIS sin magt over ham

Generelle spørgsmål på baggrund af videoerne: 

 • Hvordan tror du, at det muligt at der kan opstå organisationer som ISIS? Organisationer som er baseret på at rekrutterer folk der ønsker et bedre liv og en anden virkelighed? Folk der er så langt nede, at det er desperate og villige nok til at tro på hvad bliver lovet? Er det pga. krige? Uddannelsesniveauet? Kultur? Mangel på globalisering?
 • Er frygt et stærkt middel for at kunne havde kontrol og magt over andre?
 • Hvorfor bruger ISIS ideen om religion (Islam) til at rekruttere, men også som retfærdiggørelse for deres handlinger?
 • Hvad har afhopperne tilfælles? (Svar: de opdagede at de levede i en konstrueret og falsk virkelighed)
 • Kan det strategien med at det er ”svage”/let påvirkelige/bange/desperate mennesker der er målrettet for rekruttering minde/genkendes/sammenlignes med andre ting eller situationer? F.eks. Gambling (desperation, afhængighed, drømmen om et utopisk og bedre liv), kriminelle fællesskaber (rockere, bander, hooligans), ekstrem religion, misbrug (stoffer, alkohol) Er der nogle mønstre der går igen? Og bør vi se folk der ønsker at være en del af ISIS i et andet lys?