Engelsk eller amerikansk

Potato potaaato

Teksten herunder er et eksempel på nogle af de forskelle der er mellem britisk og amerikansk engelsk. Der er en række ord som enten er amerikanske eller engelske. Prøv at læse den igennem som amerikaner eller som englænder. Resten af teksterne på de her sider handler om USA og er alle skrevet med amerikanske ord, stavning og bøjning.

A day on the road

It was a cold Sunday morning. I had to drive down to the gas station / petrol station to get some petrol/gas for my car. It’s a long drive down there. On the way I pass the Ministry of Defence / Department of Defense. When I walked out to my car I noticed a dent on the bonnett/hood of the car. I couldn’t remember hitting anything so I guess it must have happened while I was at the diner/pub the night before.

When I got down to the gas/petrol station I opened the boot/trunk of my car to find my spare can. I have a lot of different cans in my trunk/boot for different things. Luckily they are all different colors/colours.

Traffic was moving slowly. There were a lot of trucks/lorries on the road.

Gå mere i dybden

I “harmonikaen” herunder kan du gå mere i dybden med nogle af forskellene på britisk og amerikansk engelsk. Husk at der udover måden man skriver på også er stor forskel på hvordan man udtaler mange ord på britisk og amerikansk engelsk.

Sangen “Let’s Call the Whole Thing Off” med Billie Holliday er en amerikansk klassiker, men det er også en rigtig god sang til at belyse mange af de udtaleforskelle der er imellem britisk og amerikansk engelsk. Du kan høre sangen på YouTube. Du kan også høre den med to andre amerikanske jazzikoner, Louis Armstrong og Ella FitzgeraldYouTube

Udover ord der er helt forskellige, er der også en række ord, der er ens, men som staves forskelligt på britisk engelsk og amerikansk engelsk. Oftest er den amerikanske stavemåde lidt enklere og den minder tit mere om udtalen af ordet end den britiske stavemåde.

Der er også ord, der bøjes forskelligt på brtitisk og amerikansk engelsk. Dem finder du eksempler på nederst på siden her. I den forbindelse er det værd at bemærke, at det her tit er de amerikanske ord, der er besværlige. De er oftere stærkt bøjede og egentligt lidt gammeldags.

-or vs. -our
American British
color       colour
favorite   favourite
honor      honour

-ll vs. -l
American      British
enrollment    enrolment
fulfill              fulfil
skillful           skilful

-og vs. -ogue
American British
analog     analogue
catalog    catalogue
dialog      dialogue

-ck or -k vs. -que
American  British
bank         banque
check       cheque
checker    chequer

-ense vs. -enze
American British
defense   defence
license     licence

-ze vs. -se
American   British
analyze     analyse
criticize     criticise
memorize memorise

-er vs. -re
American British
center      centre
meter      metre
theater    theatre

-e vs. -oe or -ae
American     British
encyclopedia encyclopaedia
maneuver    manoeuvre
medieval     mediaeval

-dg vs. -dge (or -g vs. -gu)
American  British
aging        ageing
argument arguement
judgment judgement

Other
American British
jewelry    jewellery
draft       draught
pajamas pyjamas
plow       plough
program programme
tire         tyre

Forskelle i bøjninger
l vs. ll
Base Word   American    British
counsel        counseling  counselling
equal           equaling      equalling
model          modeling    modelling
quarrel         quarreling   quarrelling
signal           signaling     signalling
travel           traveling    travelling
excel            excelling    excelling
propel          propelling   propelling

-ed vs. -t
Base form  American  British
to dream   dreamed   dreamt
to leap       leaped      leapt
to learn     learned     learnt

base form vs. -ed
Base form    American  British
to fit            fit            fitted
to forecast  forecast   forecasted
to wed        wed         wedded

irregular vs. -ed
Base form American British
to knit       knit         knitted
to light      lit            lighted
to strive    strove    strived

Her kan du finde britiske versioner af alle de amerikanske ord der er rundt omkring på siderne. Du kan bruge listen som et opslagsværk, men du kan også bruge listen til at lære forskellene mellem britiske og amerikanske ord. Ordene står i alfabetisk orden med udgangspunkt i de amerikanske ord.

American- British

apartment – flat

argument – row

baby carriage – pram

band-aid – plaster

bathroom – loo or WC

can – tin

chopped beef – mince

cookie – biscuit

corn – maize

diaper – nappy

elevator – lift

eraser – rubber

flashlight – torch

fries – chips

gas – petrol

guy – bloke, chap

highway – motorway

hood (car) – bonnet

jello – jelly

jelly – jam

kerosene – paraffin

lawyer – solicitor

license plate – number plate

line – queue

mail – post

motor home – caravan

movie theater – cinema

muffler – silencer

napkin – serviette

overpass – flyover

pacifier – dummy

pants – trousers

parking lot – car park

period – full stop

pharmacist – chemist

potato chips – crisps

rent – hire

sausage – banger

sidewalk – pavement

soccer – football

sweater – jumper

trash can – bin

truck – lorry

trunk (car) – boot

vacation – holiday

vest – waistcoat

windshield (car) – windscreen

zip code – postal code