Flag

An official website of the United States government

7. – 10. klasse
39 MINUTE READ
May 9, 2022

Velkommen til USA’s hjørne af undervisnings-portalen

Her kan du blive klog på alt, hvad der har med USA at gøre.

Hvis du vil blive bedre til engelsk og samtidig lære en masse om USA, er du havnet det rigtige sted.

Skal du lære noget om USA i historie eller samfundsfag, er det også her du finder din viden, ligesom hovedbegivenheder i USA’s historie bliver gennemgået.

Det politiske system i USA bliver også taget under behandling. Ved du, hvad Senatet er, eller hvordan USAs præsident bliver valgt? Hvorfor er der forskellige love i de forskellige stater? Som dansker har man mange spørgsmål til USA’s politiske og juridiske system. Her kan du få svar på dem!

Hvis du har musik eller drama, kan du også finde interessant materiale her om amerikanske musikgenrer og amerikansk film og teater.

Samfundsfag: Valg i USA

Foto af Element5 Digital på Unsplash

USA er det tredjestørste land i verden med et befolkningstal på cirka 330 millioner mennesker. Befolkningsmæssigt er USA altså lige omkring 55 gange større end Danmark. I USA er det politiske system et repræsentativt demokrati. Overordnet betyder det, at det er de 330 millioner amerikanere, der bestemmer, hvem der skal lave landets love og repræsentere folkets interesser og synspunkter. Det er tilfældet på alle tre regeringsniveauer – Altså både på lokalt niveau, på statsniveau og føderalt niveau.

USA’s store befolkning er mangfoldig. Den består af mennesker, der har forskellige aldre, indkomster og uddannelsesniveauer, og som tilhører forskellige racer, etniciteter, køn og baggrunde. Alle disse er socioøkonomiske faktorer, der ofte spiller en rolle i menneskers politiske holdninger og interesser. Derfor har de indvirkning på, hvordan folk stemmer, når der er valg. Det politiske system i USA må derfor favne og repræsentere mange forskellige værdier og perspektiver på, hvordan landet bør styres.

På denne side kan du gå på opdagelse i det politiske system i USA. Du kan også lære en masse om amerikanske valg. Rigtig god fornøjelse!

 

USA Danmark
Befolkningstal 325.000.000 5.750.000
Størrelse 9.629.091 km² 43.094 km² (uden Grønland og Færøerne)
Officielt sprog Intet Dansk
 Valuta Dollars Kroner
Hovedstad Washington, D.C. København
Største by New York City

(8.550.000 indbyggere)

København

(1.300.000 indbyggere)

Højeste punkt  6.198 meter

(Denali, Mt. McKinley)

 171 meter

(Møllehøj)

Kystlinje 19.930 kilometer 8.750 kilometer

 

Engelsk

Her på siden kan du læse om USA på engelsk. Teksterne handler om alt fra baseball til Kongressen, og der er selvfølgelig spørgsmål til alle teksterne. Hvis du kigger godt efter, kan du se, at engelsk i USA ikke er helt det samme som i England. Der er nogle ord, der er stavet lidt anderledes og nogle gange bruger amerikanere nogle helt andre ord end englændere. For eksempel hedder en lastbil “lorry” på britisk engelsk men “truck” på amerikansk engelsk.

Historie

På disse sider kan du lære om amerikansk historie. Amerikansk historie har påvirket Danmarks og verdens historie i 1000 år, men amerikansk historie går meget længere tilbage. Uanset om du vil læse om de allerførste amerikanere, der vandrede til Nordamerika for omrkring 40.000 år siden eller om Amerikas rolle i Den Anden Verdenskrig, kan du finde relevant materiale på siderne her.

Har du lavet en god opgave om USA, eller har du en kommentar til noget i USA’s historie?

Så send den til os. Så lægger vi den op på siden “Uploads”. Så hvis du eller din læsegruppe har lavet en stil eller en projektopgave du/I mener, andre kan have glæde af at læse, så send den til os på e-mail. Husk at sende jeres postadresse med, for hvis opgaven er særligt spændende eller original, kan det være, der falder en lille præmie af.

Nøgledokumenter i USA’s historie

USA er et ret nyt land. Hvor mange andre landes politiske systemer i høj grad er skabt af mange hundrede års udvikling, er USA som land konstrueret på baggrund af nogle få dokumenter skrevet af en lille gruppe mennesker da USA erklærede sig uafhængigt af Storbritannien.

På siden her kan du læse danske oversættelser af de vigtigste dokumenter i USA’s historie.

Dokumenterne er ret tunge at læse, men også interessante, da de stort set afgør, hvordan USA ser ud som stat.

Selvom dokumenterne ligger under historie, er de også meget relevante i samfundsfag.

Vi vil løbende opdatere med flere oversættelser.

Tværfagligt

Lidt på tværs

Nogle gange er det vigtigt at være lidt på tværs.

Derfor har vi valgt at lave en sektion her på sitet med indhold, vi mener er særligt egnet til tværfagligt arbejde. Meget af materialet vil også kunne bruges i eksempelvis engelsk eller samfundsfag alene.

Sektionen dækker både 7. – 10. klasse og Ungdomsuddannelser. Materialet vil ofte kunne stå alene i forbindelse med undervisning i folkeskolen. I forbindelse med undervisning på ungdomsuddannelser vil materialet være godt til at danne sig et overblik. Hvis du vil gå mere i dybden, er der links til videre læsning.

Undervisningsforløb om ISIS og ISIS afhoppere.

Overordnede temaer for dettte forløb: Opdragelse, indoktrinering, frygt, magt, at påvirke helt unge børn til én bestemt virkelighed, drømmen om et bedre liv, utopi, løgn, vold.

Dette undervisningsforløb er baseret på videomateriale, med personer der har været en del af ISIS, men som af forskellige årsager har valgt at gøre op med deres fortid.

Meningen med dette forløb er, at undervisere sammen med deres klasse, kan se disse videoer og få startet en diskussion omkring hvad ISIS er, og hvilke metoder de bruger for at nå deres mål.

Vi har lavet nogle spørgsmål baseret på hver video, samt afsluttet forløbet med flere generelle spørgsmål der kan diskuteres i forbindelse ISIS.

Der er også et opsummeringsafsnit med konklusioner, der kan bruges i fællesdiskussioner .

Videoerne er lavet af http://www.icsve.org/ og du kan finde yderligere information på deres hjemmeside, eller på https://www.therealjihad.org/about/.

Video 1:  15-årige Ibn Ahmed er afhopper fra Syrien, og fortæller om ISIS.

Denne video viser 15-årige Ibn Ahmed der er afhopper fra Syrien, og som fortæller om sit liv med ISIS. Der bliver i videoen beskrevet torturmetoder samt drab af ”vantro”.

Vigtige pointer fra videoen:

 • Børn ved ikke, at det er selvmord de træner til.
 • Telefoner og nettet hjalp ham til, at indse at det var forkert. Globalisering og information brød hans egen ”virkeligheds boble”.
 • ISIS er ikke religion. De er selv de vantro. De underviser kun i selvmord, og ikke Islams budskaber.

Spørgsmål:

 • Hvorfor tror du, at børn og unge kan blive indoktrineret?
 • Hvorfor tror du, at ISIS rekrutterer børn i så ung en alder?
 • Er ISIS og Islam det samme?

Video 2:

Denne video viser et interview med ISIS afhopperen Ibn Ahmed. Han fortæller om behandlingen af fanger og kvinder i organisationen. Han beskriver hvordan kvinder blev hold fanget som sexslaver under kummerlige forhold og hvordan han med trusler blev tvunget til at være vidne til alle disse hændelser. Trusler der i dag stadig hænger over hovedet på ham, og giver ham mareridt.

Vigtige pointer fra videoen:

 • Hans forløb:
  Først kom han igennem et religiøst forløb, der lignede et ”normalt” religiøst forløb. Derefter blev han erklæret analfabet (sat i en ”kasse”), og indsat som vagt ved ”Hisbahen”.
 • Mænd blev straffet foran alle for at bryde ISIS regler. De skabte et billede af magt, via frygt og vold.
 • De kvinder og mænd der blev straffet og holdt fanget var også religiøse og muslimer, men fulgte ikke ISIS’ ”udgave”.
 • ISIS holder folk låst fast med trusler om vold.

Spørgsmål:

 • Hvorfor bruger ISIS ideen om religion (Islam) til at rekruttere, men også som retfærdiggørelse for deres handlinger?
 • Hvorfor tror du at det er vigtigt for ISIS at holde hemmeligt at de kvinder bliver holdt fanget sexslaver, og at en af dem døde?

Video: 3:

Denne video indeholder en advarsel fra Laura fra Belgien. Hun lod sig hverve til ISIS under falske forudsætninger, i periode af hendes liv hvor hun var følelsesmæssigt ustabil og påvirkelig. Hun brugte Facebook til at kommunikere med andre religiøse, og blev rekrutteret af et medlem af ISIS baseret på hendes social media aktivitet.

Vigtige pointer fra Laura:

 • For ISIS er kvinder kun sat i verdenen for at lave flere børn. De har ingen rettigheder ellers.
 • Hun blev vist hvad hun drømte om, og lod sig påvirke så meget, at et had opstod inde i hende. Et had mod samfundet, og også hendes forældre.
 • Det er ikke religion, men magt det handler om.

Spørgsmål:

 • Nettet og ekstremisme – er de sociale medier et magtfuldt redskab?
 • Hvad er fordelen ved at rekruttere folk på baggrund af had, og andre stærke følelser?

Video 4:

I denne video vises der hvordan ISIS indfanger kvinder og sælger dem som slaver internt. Kvindernes forældre bliver slået ihjel, og derefter ligger deres skæbne i ISIS hænder.

Vigtige pointer:

 • Slaveri har intet med Islam at gøre, derfor er disse geringer klare brud med religion, og ikke accepteret bredt mellem verdens muslimer.

Spørgsmål:

 • Hvorfor tror du at det vigtigt for ISIS at udstille kvinder på denne måde?
 • Hvilken kultur og verdenssyn udstiller ISIS med deres gerninger?

Video 5: 

I denne video interviewes en ISIS afhopper der meldte sig ind i Den Frie Syriske Hær. Han forklarer hvordan psykisk pres baseret på voldsomme oplevelser samt uretfærdig i ISIS, fik ham til at vælge en ny vej.

Vigtige pointer:

 • Mennesker er ikke vandt til at se den død og ødelæggelse som ISIS dyrker. Det ødelægger dem, og man skal nå ud i tide, før at det er for sent.
 • ISIS er lig med uretfærdighed

Spørgsmål:

 • Når man befinder sig i hårdt ramte områder, findes der så gode alternativer til ISIS?
 • Kan man dyrke Islam, uden at dyrke ISIS?

Opsummeringer:

ISIS forsøger at rekruttere ”let påvirkelige” som Laura der følelsesmæssigt ude af balance pga. et brudt forhold, samt påvirke små børn der ingen anden virkelighed kender.

Den stærke, men også simple fortælling om ”os mod dem” er et værktøj ISIS benytter. Det fjerner nuancer, og kan være med til skabe et verdensbillede hvor det er kulturer, lande og befolkninger der alle bliver fjender. Man kunne forstille sig at dette er vigtigt, eftersom at terror som regel bliver begået mod civilbefolkninger som, som regel ingen berøring har med ISIS ellers.

Lige sådan er fortælling om den ”rigtige” religion mod den ”forkerte” religion et stærkt værktøj. Her er det ikke bare islam mod kristendom, men også forskellige opfattelser af Islam internt.

Denne har også en sammenkobling med fortællingen om ”os mod dem”, da det kan retfærdiggøre voldtægter og drab af andre muslimer med den ”forkerte” tro. Det

Som der bliver forklaret i video 2, så var det først da afhopperen begyndte at se de fangede kvinder som ”lige” og mennesker der kunne være hans egene søskende at han fandt ud af det var forkert. Fortællingen om ”dem” og ”os” blev udvisket for ham, og dermed mistede ISIS sin magt over ham

Generelle spørgsmål på baggrund af videoerne: 

 • Hvordan tror du, at det muligt at der kan opstå organisationer som ISIS? Organisationer som er baseret på at rekrutterer folk der ønsker et bedre liv og en anden virkelighed? Folk der er så langt nede, at det er desperate og villige nok til at tro på hvad bliver lovet? Er det pga. krige? Uddannelsesniveauet? Kultur? Mangel på globalisering?
 • Er frygt et stærkt middel for at kunne havde kontrol og magt over andre?
 • Hvorfor bruger ISIS ideen om religion (Islam) til at rekruttere, men også som retfærdiggørelse for deres handlinger?
 • Hvad har afhopperne tilfælles? (Svar: de opdagede at de levede i en konstrueret og falsk virkelighed)
 • Kan det strategien med at det er ”svage”/let påvirkelige/bange/desperate mennesker der er målrettet for rekruttering minde/genkendes/sammenlignes med andre ting eller situationer? F.eks. Gambling (desperation, afhængighed, drømmen om et utopisk og bedre liv), kriminelle fællesskaber (rockere, bander, hooligans), ekstrem religion, misbrug (stoffer, alkohol) Er der nogle mønstre der går igen? Og bør vi se folk der ønsker at være en del af ISIS i et andet lys?

Min historie fra USA

Hvis du har været i USA og gerne vil fortælle om det, er du kommet til den rigtige side.

Vi vil gerne høre om ture til eller ophold i USA. Så hvis du har boet i USA eller været på ferie derovre og har en sjov historie, du gerne vil fortælle, kan du sende den til os. Så lægger vi den op på siden her. Hvis du har nogle billeder, tegninger, eller måske et videoklip, du synes, er særligt godt, må du meget gerne sende det med.

Send din historie til: CopenhagenIRC@state.gov

Mad – Fra Kyst til Kyst

USA er andet end burgere, hot dogs, cola og deep pan pizza. Der er 50 stater med meget forskellige madkulture. Her kan du lære mere om dem allesammen!

USA er som bekendt kæmpestort. Det strækker sig fra det koldeste nord til det varmeste syd, der er over 7500 kilometer fra det østlige USA til Hawaii ude i Stillehavet. Der er 50 stater befolket af folk fra alle verdens lande. Den enorme diversitet i både kulturer og etniciteter samt i naturligt forekommende fødevarer gør at USA har en utroligt mangfoldig madkultur.

Her på siderne kan du lære mere om amerikansk mad og også prøve nogle opskrifter af selv!

Vi har delt maden op efter regioner, så du vælger simpelthen bare en region. I højre side her på siden finder du en liste over forskellene mellem danske mål og amerikanske, så det er lidt nemmere at gå til. Så på med forklædet og frem med gryderne!

God fornøjelse og velbekomme!

Southern Soul Food

This is the geographically largest regional cuisine, as well as the oldest, and many would say the best. Certainly southern cooks consider their food unequaled in flavor and tradition, and it’s hard to argue. So many of America’s favorite dishes and recipes were born and raised in the steamy and soulful South. The unique blend of European, Native American, Caribbean, and African cultures have produced an almost endless array of great food.

The North East and Mid-Atlantic

From the street foods of the Big Apple, across Pennsylvania Dutch country, to the famous crab cakes of Maryland, the cuisine and recipes of this region were shaped by waves of European immigrants. The Northeastern region of the United States, often referred to as “New England,” consists of Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, and Vermont.

The Midwest

The Midwest region of the United States consists of the states in the center of the country, east of the Rocky Mountains. States considered part of the Midwest are North and South Dakota, Nebraska, Kansas, Minnesota, Wisconsin, Iowa, Missouri, and Illinois.

Over the decades, people such as Germans, British, Italians, Hungarians, and Scandinavians immigrated to the area, making Midwestern cuisine a fusion of various kitchen.

The Southwest

The cuisine of the American West and Southwest was shaped by prehistoric Native tribes, generations of hardy and resourceful cowboys, as well as the modern Mexican influences. This region’s rustic cuisine has some of the spiciest and most colorful American food anywhere.

The Pacific North West

The Pacific Northwest is a region known for its seafood, and its healthy, fresh, and local foods. The Pacific Northwest of the United States, for our purposes, includes the states of Oregon, Washington, and Alaska.

50 stater og et enkelt distrikt

På ambassaden har vi siden februar 2018 arbejdet på et projekt, vi kalder #StateoftheMonth. Hver måned lægger vi vægt på en ny stat, hvor vi på vores facebookside oplyser om staternes kultur, handelsforbindelser, historie, statens forbindelse til Danmark og meget mere. Vores projekt kommer til at vare indtil d. 30 April 2022, hvor vi har været gennem alle 50 stater samt Washington D.C. Projektet er en god mulighed for at lære elever mere om de forskellige stater. Her på vores hjemmeside kommer der løbende en quiz til hver stat. Eleverne kan finde svarene på vores Facebookside.

Minecraft Challenge 2021

Velkommen til NASEF Farmcraft 2021!

Farmcraft er en sjov og spændende udfordring, hvor du får lov til at bruge dine evner i Minecraft til at bygge dit helt eget landbrug!

Farmcraft gør det muligt at lære om natur og teknik samtidig med du spiller Minecraft og har det sjovt med dine venner. I jagten på det perfekte landbrug for dig og dine venner kommer du til at bruge en masse forskellige metoder til landbrug og lære om hvordan du dyrker den mad du spiser.

Ikke nok med at du har det sjovt imens dig og dine venner lærer sjove og vigtige ting, så kan I også vinde en masse fede præmier. Det allerbedste af det hele er, at det er helt gratis!

Du kan skrive dig og dit hold op her: https://www.nasef.org/learning/farmcraft/

Spørg dine forældre om hjælp, hvis du har brug for det.

I mellemtiden kan du lære mere om Farmcraft i videoen her på siden.

Lær mere om Farmcraft her!

Teddy og EMU ser ambassaden

Vi har lavet en film om ambassaden. Teddy og EMU går rundt på ambassaden.

De kommer derind og besøger konsulatet, handelsafdelingen, presse- og kulturafdelingen og til sidst ambassadørens kontor. Dem lærer du mere om.

Du skal lytte godt efter, når Teddy taler. Han er jo fra USA og har kun lige lært dansk.

Se med!

This is the first of four short films where the U.S. Embassy Denmark mascot Teddy shows his Danish friend EMU the inside of the embassy. During the four films the visit both known and not so known sections of the embassy. This film is directed at Danish schoolkids aged 9-12 and can be used as a teaching tool in English or as an educational past time.

In this film Teddy and EMU enter the embassy, EMU gets a visitor's badge from a US Marine at Post 1. They then visit the Consular Section, the Commercial Section, the Public Affairs Section and last but not least the Executive Office where EMU gets to meet the Deputy Chief of Mission and the U.S. Ambassador to Denmark, Laurie S. Fulton.